Hoạt động

Kiểm tra, đánh giá nghiệp vụ hướng dẫn, thuyết minh năm 2021

28 Tháng Bảy 2021

CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN, THUYẾT MINH, ĐỌC LỄ

TẠI BQL QUẢNG TRƯỜNG HỒ CHÍ MINH & TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ

 

Nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng nay, ngày 28/7/2021, BQL Quảng trường Hồ Chí Minh & Tượng đài Bác Hồ tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác hướng dẫn, thuyết minh, đọc lễ đội ngũ Hướng dẫn viên đơn vị.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đánh giá bà Nguyễn Thị Lan Hương - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban đã ghi nhận và đề cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc trong rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ của những cán bộ làm công tác thuyết minh. Đồng thời nhấn mạnh: Hướng dẫn viên là "linh hồn" của điểm du lịch, là người "thổi hồn" vào các di tích di vật. Chính vì vậy, cùng với kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn thì những kiến thức về lịch sử, văn hóa, xã hội vô cùng cần thiết, là nền tảng cho hoạt động hướng dẫn. Do đó, Hướng dẫn viên không chỉ chuẩn hoá nội dung thuyết minh, nâng cao chất lượng, kỹ năng hướng dẫn, đón tiếp mà còn phải học tập, nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử, về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hướng dẫn, thuyết minh, đọc lễ thành công tốt đẹp đã khẳng định: Đội ngũ Hướng dẫn viên luôn cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ trở thành những địa chỉ đỏ, trường học thực tiễn, trực quan, sinh động nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và giáo dục về t­ư t­ưởng & tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.