Hoạt động

Công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống bão lụt năm 2021

20 Tháng Bảy 2021

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT TẠI QUẢNG TRƯỜNG HỒ CHÍ MINH VÀ TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), Phòng chống bão lụt (PCBL) một nhiệm hết sức quan trọng và cần thiết, vì vậy Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An luôn quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sát sao các đơn vị đảm bảo tốt nhiệm vụ này. Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ, Lãnh đạo Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh luôn chủ động và phối hợp chặt chẽ với Công ty Cây xanh Thành phố Vinh, phòng cảnh sát PCCC và CHCN số 1 thực hiện tốt phương án phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt tại khu vực, trang bị phương tiện chữa cháy, hệ thống cảnh báo đầy đủ, thực hiện công tác xử lý vật liệu dễ cháy trước và trong mùa nắng nóng, các lực lượng làm công tác ANTT, PCCC, PCBL luôn trong tư thế sẵn sảng, đảm bảo ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy trong mùa nắng nóng và công tác phòng chống bão lụt sắp tới, ngày 20/7/2021, Lãnh đạo ban đã chỉ đạo đoàn viên công đoàn cơ sở BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ phối hợp với Công ty Cây xanh Thành phố Vinh tổ chức thu gom thực bì, nạo vét kênh mương tại núi Chung mô phỏng trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống Covid 19. Sau 01 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, khu vực núi Chung mô phỏng đã được dọn dẹp, phát quang, hệ thống kênh mương được khơi thông, sạch sẽ tạo không khí trong lành cho cảnh quan môi trường, đảm bảo về công tác phòng cháy, phòng chống bão lụt.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, đang tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, bão, lũ trong mùa nắng, mưa, để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ, bão, lũ, trong thời gian tới, BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ sẽ tiếp tục chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát đảm bảo cơ sở hạ tầng, số lượng, chất lượng phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác tác PCCC, PCBL./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+8