Sự kiện

Chương trình nghệ thuật Bản hùng ca Xô viết Nghệ Tĩnh

13 Tháng Chín 2019
 
Nằm trong chuỗi hoạt động  kỷ niệm 89 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2019), tối nay 12/9, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca xứ Nghệ đã biểu diễn phục vụ công chúng thành phố Vinh màn sử thi dân ca Ví, Giặm “Bản hùng ca Xô viết Nghệ Tĩnh” tại Quảng trường Hồ Chí Minh
Màn sử thi đã tái hiện lại đời sống cùng cực của người dân xứ Nghệ dưới ách thống trị của thực dân Pháp những năm 1930. Đặc biệt là phong trào đấu tranh anh dũng, quật cường giành chính quyền của người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh năm 1930-1931 đã viết nên những trang sử vẻ vang trong lịch sử đấu tranh của nước nhà. 

Các nhà lãnh đạo phong trào cách mạng ở Nghệ Tĩnh cải trang hoạt động bí mật giai đoạn trước khi phong trào

Xô viết Nghệ Tĩnh nổ ra

và họ đã hy sinh
 

Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931

Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh chính là bước tập dượt để 15 năm sau, nhân dân Việt Nam làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất: Cách mạng Tháng Tám 1945, đánh đuổi thực dân Pháp, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.   

Nguồn: Văn hóa Nghệ An