Giới thiệu sách Bác Hồ

"Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
09 Tháng Năm 2017

Cuốn sách Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”) do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. đã cung cấp tài liệu nghiên cứu và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bác Hồ với thanh thiếu niên và nhi đồng
14 Tháng Mười 2016

Cuốn sách “Bác Hồ với thanh thiếu niên và nhi đồng” là một tập hợp có chọn lọc các bài nói, bài viết, buổi gặp gỡ, chuyến công tác, hình ảnh sống động, câu nói chân thực, các chuyện kể về tình cảm của Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng qua những câu chuyện của những nhân vật từng có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ

Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ
14 Tháng Mười 2016

“Ai yêu các cháu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”. Bác Hồ làm thơ tặng các cháu thiếu nhi. Làm sao lo cho các cháu ăn no, có quần áo mặc. Số tiền nhỏ - ý nghĩa lớn. Bác Hồ là người đầu tiên ở nước ta nêu lên khẩu hiệu nam nữ bình đẳng.

Bác Hồ với thiếu niên và nhi đồng
14 Tháng Mười 2016

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc tới các thế hệ thanh thiếu niên, nhi đồng. Người đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ đối với vận mệnh quốc gia dân tộc.

Bác Hồ với báo chí thủ đô ánh sáng soi đường
14 Tháng Mười 2016

Đây là ấn phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, đồng thời là người sáng lập và rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam.

Bác Hồ cây đại thọ
14 Tháng Mười 2016

Cuốn sách Bác Hồ- Cây Đại Thọ của nhà văn Đoàn Minh Tuấn biên soạn đã được bạn đọc trong cả nước yêu thích. Nội dung sách gồm 20 mẩu chuyện nói lên tình yêu nhân dân, yêu tổ quốc của Bác Hồ và lòng kính yêu vô hạn của đồng bào đối với Người.

Tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh
14 Tháng Mười 2016

Nội dung cuốn sách khái quát nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh, phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh, bao gồm khái niệm, vai trò, bản chất và đặc điểm dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh