Skip to main content
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2024)
Kinh tế - Xã hôi

Tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh

           Nội dung cuốn sách khái quát nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh, phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh, bao gồm khái niệm, vai trò, bản chất và đặc điểm dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

Kinh tế - Xã hôi

Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng Văn hóa chính trị Việt Nam

           Cuốn sách "Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam" của tác giả Nguyễn Minh Khoa đi từ phân tích nội hàm các khái niệm đến nội dung văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, trình bày bối cảnh cuốc tế, trong nước và yêu cầu xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam

 

 

Kinh tế - Xã hôi

Bác Hồ cây đại thọ

           Cuốn sách Bác Hồ- Cây Đại Thọ của nhà văn Đoàn Minh Tuấn biên soạn đã được bạn đọc trong cả nước yêu thích. Nội dung sách gồm 20 mẩu chuyện nói lên tình yêu nhân dân, yêu tổ quốc của Bác Hồ và lòng kính yêu vô hạn của đồng bào đối với Người.