Chức năng, nhiệm vụ

1. Giới thiệu chung:

Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ là đơn vị sự nghiệp có thu; trực thuộc Sở Văn hóa thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Địa chỉ: Số 2 – Đường Vương Thúc Mậu – Phường Trường Thi – Thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0238.3590498

Fax: 0238.3560307

Email: phongnghiepvuqt@gmail.com

Website: www.quangtruonghochiminh.vn

 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ.UB-TC ngày 10 tháng 4 năm 2003 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập đơn vị sự nghiệp)

- Trực tiếp tổ chức và phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, khai thác phát huy giá trị của một công trình Lịch sử - Văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

- Tổ chức tốt công tác đón tiếp, phục vụ khách tham quan, dâng hoa, tưởng niệm, vui chơi, giải trí tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

- Thường xuyên chăm sóc, bảo vệ, trùng tu, duy tu bảo đảm cho công trình lâu bền.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ tăng nguồn thu cho đơn vị theo đúng quy định của nhà nước.

- Bảo vệ an toàn tuyệt đối công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.