Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

1. Giới thiệu chung:

Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ là đơn vị sự nghiệp có thu; trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Địa chỉ: Số 2, Đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0238.3590498 – 0987.556.994

Email: phongnghiepvuqt@gmail.com

Website: www.quangtruonghochiminh.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Quyết định số 1288/QĐ.UB-TC ngày 10 tháng 4 năm 2003 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập đơn vị sự nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ như sau:

- Trực tiếp tổ chức và phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, khai thác phát huy giá trị của một công trình Lịch sử - Văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

- Đón tiếp, phục vụ nhân dân trong tỉnh, khách trong và ngoài nước tham quan.

- Chăm sóc, bảo vệ, trùng tu, duy tu, bảo đảm cho công trình lâu bền

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ tăng nguồn thu cho đơn vị theo đúng quy định của nhà nước.

- Quản lý và sử dụng tốt đội ngũ cán bộ, viên chức được giao.