Liên hệ

BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ - Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Nghệ An

Địa chỉ: Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: ( 84) 0238 3590498; 0915.261781
Fax: 0238.3560307
Email: phongnghiepvuqt@gmail.com