Liên hệ

BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ - Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An

Địa chỉ: Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: ( 84) 0238 3590498; 0987556994

 

 


Email: phongnghiepvuqt@gmail.com