Tra cứu văn bản

Công văn V/v triển khai xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Số/ký hiệu: 3949/BVHTTDL-DSVH
Ngày ban hành: 04/10/2016
Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Loại văn bản: Công văn
Người ký: KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên
Nội dung đính kèm:
  1. 071016165649.pdf

Xem thêm: