Tra cứu văn bản

Công văn Về việc tăng cường kinh phí cho kho sách luân chuyển cùa thư viện tỉnh/thành.

Số/ký hiệu: 3754/BVHTTDL-TV
Ngày ban hành: 20/09/2016
Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Loại văn bản: Công văn
Người ký: KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái
Nội dung đính kèm:
  1. 300916095330.pdf

Xem thêm: