Skip to main content
Kỷ niệm 21 năm Ngày "Gia đình Việt Nam 28/6"

Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ

“Ai yêu các cháu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”. Bác Hồ làm thơ tặng các cháu thiếu nhi. Làm sao lo cho các cháu ăn no, có quần áo mặc. Số tiền nhỏ - ý nghĩa lớn. Bác Hồ là người đầu tiên ở nước ta nêu lên khẩu hiệu nam nữ bình đẳng.

Tác giả: Nguyệt Tú

Năm xuất bản: 

Số trang: 

Giới thiệu: 

“Ai yêu các cháu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”. Bác Hồ làm thơ tặng các cháu thiếu nhi. Làm sao lo cho các cháu ăn no, có quần áo mặc. Số tiền nhỏ - ý nghĩa lớn. Bác Hồ là người đầu tiên ở nước ta nêu lên khẩu hiệu nam nữ bình đẳng.