Skip to main content
Kỷ niệm 21 năm Ngày "Gia đình Việt Nam 28/6"

Cuộc thi sáng tác biểu trung (Logo) Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ

hực hiện Kế hoạch số 1110/KH-SVHTT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tỉnh Nghệ An, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thông báo số 1128/TB-BTC về việc tổ chức lễ phát động cuộc thi “Sáng tác Biểu trưng Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tỉnh Nghệ An” với mục đích chọn được một biểu trưng để nhận diện và làm thương hiệu trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Quảng trường Hồ Chí Minh tại Nghệ An đến với đồng bào, đồng chí trong nước và bầu bạn quốc tế; sử dụng trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.


 
rân trọng kính mời các các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia sáng tác và gửi bài dự thi về Ban tổ chức.
 
 

Ph
òng Phát huy Gía trị