Skip to main content
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Khai mạc triển lãm “Di tích, lưu niệm và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt nam và trên Thế giới”; giới thiệu sách “Ngục trung Nhật ký” và phát động cuộc thi “Bác Hồ trong trái tim chúng em”

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất (1987- 2022); Kỷ niệm 80 năm Người viết tác phẩm Nhật ký trong tù (1942 - 2022), ngày 5/11/2022 Khu di tích Kim Liên đã tổ chức lễ khai mạc chuỗi hoạt động: triển lãm chuyên đề “Di tích lưu niệm và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Nam và thế giới; Giới thiệu tập sách “Ngục trung nhật ký” của Bác Hồ; Phát động cuộc thi “Bác Hồ trong trái tim chúng em”.

 
Chuỗi hoạt động có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, thêm một lần khẳng định công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Triển lãm thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân thế giới đối với Người; Đồng thời minh chứng một cách toàn diện, sâu sắc sự đóng góp quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật.
👉 Dưới đây là một số hình ảnh đẹp tại buổi lễ khai mạc.