Skip to main content
Kỷ niệm 21 năm Ngày "Gia đình Việt Nam 28/6"

Kiêm tra công tác phòng chóng cháy rừng tại núi Chung mô phỏng - Quảng trường Hồ Chí Minh

Sáng ngày 16/6/2022, Hạt Kiểm lâm Vinh - Cửa Lò phối hợp với BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tổ chức kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại núi Chung mô phỏng - Quảng trường Hồ Chí Minh.

Thực hiện hướng dẫn 194/HD/SNN-KL ngày 21/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An về hướng dẫn xây dựng phương án PCCCR theo nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ và phương án số 63/PA-UBND ngày 16/3/2022 của UBND thành phố Vinh về việc PCCCR.


 
Qua kiểm tra thực tế cho thấy, công tác PCCCR tại núi Chung mô phỏng được BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ thực hiện rất tốt. Phương châm lấy công tác phòng ngừa là chính, chữa cháy rừng phải kịp thời, hiệu quả được Ban phát huy một cách hiệu quả. Đặc biệt là công tác vệ sinh cành khô, lá rụng, xử lý thực bì được triển khai kịp thời; Công tác kiểm tra hệ thống thiết bị PCCC luôn được duy trì và đảm bảo hoạt động tốt, sẵn sàng sử dụng khi có sự cố cháy rừng xảy ra.
  
Phòng phát huy giá trị.