Skip to main content
CHÀO MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955-27/02/2023)

Lễ giỗ 122 của Bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và chương trình "Tết Sum Vầy - Xuân Gắn Kết"

“Uống nước nhớ nguồn” là truyền thống cao đẹp của dân tộc, được hình thành và phát triển từ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó là cầu nối gắn kết lịch sử - hiện tại - tương lai, tạo nên sức mạnh nội sinh để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi thăng trầm của lịch sử, tiến hành thành công sự nghiệp đổi mới, hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tiếp bước và tô đậm truyền thống cao đẹp của dân tộc đồng thời tri ân công lao to lớn của Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân Lễ giỗ lần thứ 122 của Bà, BQL Quảng trường Hồ Chí Minh phối hợp với Đội CSBVMT Tượng đài Bác Hồ tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa: Gói bánh chưng xanh; dâng hoa, dâng hương, báo công lên anh linh Bà Hoàng Thị Loan, anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh và các chư vị hương linh trong gia đình của Bác. Đồng thời tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết".
Tập thể cán bộ, viên chức và người lao động BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ dâng hoa, dâng hương.Chương trình "
"Tết sum vầy - Xuân gắn kết" 
Đặc biệt trong chuỗi hoạt động tri ân, sáng ngày 22 tháng Chạp năm Nhâm Dần, ban lãnh đạo 2 đơn vị đã tổ chức hành hương về KDT Kim Liên để dâng hương, dâng hoa lên anh linh bà Hoàng Thị Loan và người thân trong gia đình Bác. Trước anh linh của Bà, ban lãnh đạo nguyện hứa "đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực, sáng tạo, phát triển", xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, góp phần giữ gìn và phát huy những di sản vô giá - Di sản văn hóa Hồ Chí Minh.


Lễ giỗ Bà Hoàng Thị Loan và “Tết sum vầy” đã, đang và sẽ là họat động thường niên có ý nghĩa thiết thực của đơn vị./.