Skip to main content
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG , ĐẠO ĐỨC , PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Những đóng góp thầm lặng của cán bộ, viên chức, người lao động BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tại Nghệ An

Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ là một công trình văn hóa chính trị mang tầm cỡ quốc gia, là một tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, là nơi thường diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Cảnh quan trong khuôn viên Quảng trường luôn trang nghiêm, môi trường luôn sạch đẹp tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng du khách muôn phương mỗi khi về Quảng trường mang tên Bác. Có được những thành quả đó có sự đóng góp công sức của đội ngũ Lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

NHNG ĐÓNG GÓP THẦM LẶNG CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BAN QUẢN LÝ QUẢNG TRƯỜNG HỒ CHÍ MINH VÀ TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ TẠI NGHỆ AN

 

         Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ là một công trình văn hóa chính trị mang tầm cỡ quốc gia, là một tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, là nơi thường diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Cảnh quan trong khuôn viên Quảng trường luôn trang nghiêm, môi trường luôn sạch đẹp tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng du khách muôn phương mỗi khi về Quảng trường mang tên Bác. Có được những thành quả đó có sự đóng góp công sức của đội ngũ Lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

Toàn cảnh Quảng trường Hồ Chí Minh trong ngày Lễ hội
         Trải qua hơn mười năm xây dựng và phát huy giá trị công trình, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa và thể thao Nghệ An, cán bộ, viên chức, người lao động của Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh đã làm việc tận tâm, tận lực, sáng tạo trên mọi lĩnh vực hoạt động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao như: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan với nhiều hình thức như: pano, áp phích, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn, cờ vui các màu, thảm chữ hoa, hệ thống loa phóng thanh, bảng tin nội bộ; Tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn thường xuyên trong năm như: mừng Đảng mừng Xuân; kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5), kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với lễ hội... Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động diễn ra tại Quảng trường như: Chương trình nghệ thuật đón chào năm mới, đêm hội giao thừa; tổng kết Lễ hội Làng Sen; chương trình văn nghệ chào mừng ngày Gia đình Việt Nam, Ngày truyền thống ngành văn hóa…Chiếu phim về các đề tài gắn với các ngày lễ lớn; Tổ chức đón tiếp và làm tốt công tác dâng hoa tưởng niệm trước Tượng đài Bác Hồ và trồng cây lưu niệm cho đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành Trung Ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đoàn khách quốc tế về Quảng trường theo sự phân công của UBND tỉnh, Sở VHTTDL; Công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối mục tiêu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC, an toàn con người, tài sản cho các hoạt động thường xuyên và các chương trình văn hóa, xã hội diễn ra tại Quảng trường được giữ vững.
Hoạt động thường niên của BQL Quảng trường Hồ Chí Minh
       Chi bộ Ban quản lý Quảng trường được xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nội bộ ngày càng đoàn kết thống nhất; xây dựng Ban quản lý vững mạnh toàn diện, luôn luôn bảo đảm cho khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh luôn có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thỏa lòng mong ước của nhân dân cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, viên chức, người lao động Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh đã không ngừng tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật; chú trọng ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, trang thiết bị được đầu tư, kết hợp mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác và phối hợp với các nhà trường, các đơn vị như đội cảnh cảnh sát bảo vệ mục tiêu, hội sinh vật cảnh Nghệ An... nghiên cứu áp dụng kinh nghiệm quý cũng như những kỹ thuật mới vào trong công việc giải quyết những yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ đặt ra để chăm sóc cho từng loài cây, loài hoa, nhất là các loại quý hiếm như cây Đa, Cây Bồ Đề... 
        Đặc biệt, năm 2016 trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân tỉnh trong cả nước cũng như các ngành, Ban Quản lý Quảng trường Quảng trường Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã tìm hiểu, nghiên cứu xây dựng phương án kỹ thuật bảo dưỡng tượng đài Bác Hồ. Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh đã mời Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng vào khảo sát thực tế để xây dựng phương án kỹ thuật – bin pháp thi công bảo dưỡng Tượng đài Bác Hồ. Bộ Xây dựng thẩm tra phương án kỹ thuật – dự toán; trình cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tác giả của Tượng đài Bác Hồ về giải pháp cải tạo, bảo dưỡng Tượng đài Bác Hồ. Ngày 21/01/2016 Trung tâm nghiên cứu và tư vấn Xây dựng – Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng đã có kết quả thẩm tra đồng ý phương án kỹ thuật – biện pháp thi công bảo dưỡng Tượng đài do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng lập; Giải pháp cải tạo được Cục Mỹ thuật và Triển lãm – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận tại văn bản số 39/MTNATL ngày 20/01/2016. Tác giả - Đồng chí Đỗ Như Cẩn có văn bản đồng ý ngày 19 tháng 01 năm 2016. Ngày 17 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 1063/QĐ.UBND-CN về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán bảo dưỡng Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Đơn vị Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng được chỉ định thầu thi công tẩy mốc và chống thấm Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh. thời gian thi công dự kiến 20 ngày kể từ ngày khởi công (ngày 11/7/2016). Sau một thời gian khẩn trương làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc công trình tẩy mốc và chống thấm Tượng đài Bác Hồ đã hoàn thành, đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật và hoàn thành trước thời gian dự kiến 05 ngày. Việc tẩy mốc và chống thấm Tượng đài Bác Hồ thành công là cả một quá trình nghiên cứu, tìm tòi, là trách nhiệm hết sức nặng nề của đơn vị Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh cũng như đơn vị lập phương án kỹ thuật và thi công – Viên Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng đối với công trình từ khâu khảo sát, lập hồ sơ đến trình các cơ quan chức năng thẩm tra, thẩm định, phê duyệt và tiến hành thi công.
         Công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối mục tiêu, an ninh trật tự luôn được Ban chú trọng thực hiện như là nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động phối hợp với phòng PA83, phòng PC65, công an thành phố Vinh, Đội Cảnh sát Bảo vệ Mục tiêu (CSBVMT), xây dựng phương án và triển khai lực lượng bảo vệ an toàn về mục tiêu, con người, tài sản, an ninh trật tự các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra tại Quảng trường; Thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác 24/24 giờ bảo vệ an toàn mục tiêu, an ninh trật tự, an toàn Phòng cháy chữa cháy (PCCC), Phòng chống cháy nổ trong khu vực Quảng trường và Tượng đài Bác Hồ và trụ sở làm việc. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có hiệu quả; Phối hợp với phòng PC65 – Công an nghệ An, Đội CSBVMT thực hiện tốt các quy chế phối hợp bảo vệ mục tiêu Tượng đài Bác Hồ và Quảng trường Hồ Chí Minh. Công tác giao ban định kỳ với Đội CSBVMT được duy trì mỗi tháng 01 lần.
Tập huấn Nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy năm 2016
         Công tác duy tu, sửa chữa các hạng mục luôn đảm bảo, công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, cây cảnh đảm bảo mỹ quan, cảnh quan luôn xanh sạch đẹp: Đảm bảo cơ bản tốt các thiết bị kỹ thuật, nguồn điện, loa máy, âm thanh, ánh sáng phục vụ công tác chuyên môn và các hoạt động văn hóa diễn ra tại Quảng trường. Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các hạng mục công trình, thiết bị hư hỏng đảm bảo mỹ quan và bền vững cho công trình như: làm sạch Tượng đài Bác, hệ thống điện chiếu sáng, thiết bị …Công tác vệ sinh môi trường được duy trì đều đặn hàng ngày. Thường xuyên tuyên truyền trên loa phóng thanh để khách tham quan và người dân tham gia tích cực vào công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường. Các thảm hoa, thảm cỏ, cây xanh được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, chất lượng công tác chăm sóc từng bước được nâng lên và nở đẹp trong các dịp lễ tạo vẻ đẹp rực rỡ cho công trình. 
Hội sinh vật cảnh Nghệ An đang tạo cảnh quan đẹp cho Quảng trường
         Với những nổ lực không ngừng nghỉ của Lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã nhanh chóng trở thành một vùng đất thiêng liêng, điểm hội tụ hấp dẫn của du khách muôn phương, điểm vui chơi của mọi tầng lớp nhân dân về quây quần bên Người tham quan, vui chơi, tổ chức lễ hội. Những dòng người hàng ngày hàng đêm nhộn nhịp về bên Bác, về với Quảng trường Hồ Chí Minh. Điều đó chứng minh một cách sâu sắc rằng: Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ là một công trình Văn hóa – Chính trị hợp ý Đảng lòng dân.
                                                                             Vũ Duy - Phòng Nghiệp vụ - BQL Quảng trường Hồ Chí Minh