Skip to main content
Kỷ niệm 21 năm Ngày "Gia đình Việt Nam 28/6"

Quốc tế Lao động 1/5: Ngày hội của người lao động.

Cách đây 136 năm, vào ngày 1/5/1886 tại thành phố Chi-ca-gô, hưởng ứng lời kêu gọi của Liên đoàn Lao động Mỹ, hơn 40 nghìn người lao động đã tiến hành bãi công không đến nhà máy. Họ tổ chức mít tinh, biểu tình với khẩu hiệu “Từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ học tập”… Tại Đại hội thành lập Quốc tế II họp ngày 14/7/1889, đại biểu của giai cấp công nhân đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày đoàn kết đấ

    Ở Việt Nam, sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1930), giai cấp công nhân Việt Nam cũng lấy ngày 1/5 là ngày đoàn kết đấu tranh của mình. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 18/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22-SL công bố ngày 1/5 là một trong những ngày quốc tế lớn của người lao động cả nước; Sắc lệnh số 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm có hưởng lương trong ngày Quốc tế Lao động. Cũng từ đó, ngày 1/5 được coi là “Tết lao động”, là ngày lễ chính thức ở nước ta hàng năm với ý nghĩa sâu xa như lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đối với chúng ta nó là một ngày để tỏ cho thế giới biết rằng ngày này chẳng những là ngày Tết lao động, mà nó còn là ngày toàn dân đoàn kết. Đoàn kết để giữ vững tự do dân chủ. Đoàn kết để kiến thiết nước nhà. Đoàn kết để xây dựng một đời sống mới”.


 
  Phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và ghi nhớ lời hiệu triệu của Bác Hồ kính yêu, người lao động tỉnh Nghệ An nói chung và của cán bộ, công nhân lao động trực tiếp tại Quảng trường Hồ Chí Minh nói riêng quyết tâm học tập, lao động, sản xuất góp sức phát triển quê hương, đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra./.