Skip to main content
Kỷ niệm 21 năm Ngày "Gia đình Việt Nam 28/6"

Tài liệu đại hội chi bộ Ban QLQT Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ nhiệm kỳ 2022-2025

 
ĐẠI HỘI
CHI BỘ BAN QLQT HỒ CHÍ MINH VÀ TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ
NHIỆM KỲ 2022 - 2025
*
Số      -CTr/ĐH
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Nghệ An, ngày 10 tháng 6  năm 2022
 
CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội Chi bộ Ban QLQT Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ
Nhiệm kỳ 2022 – 2025
-----
* Thời gian: 14h00’ ngày  10 tháng 6 năm 2022
* Địa điểm: Tầng 3 trụ sở đơn vị, đường Trần Huy Liệu, P. Trường Thi, TP Vinh , T. Nghệ An
 * Nội dung chương trình làm việc:

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

1 Ổn định tổ chức; Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca) Ban Tổ chức Đại hội
2 Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. BTC  Đại hội
3 Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội Đoàn Chủ tịch
 
4 Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Đoàn Chủ tịch
 
5 Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội Đoàn Chủ tịch
6 Trình bày tóm tắt báo cáo chính trị.  Đoàn Chủ tịch
7 Trình bày báo cáo kiểm điểm Chi uỷ Đoàn Chủ tịch
8 Tham luận Đại hội Đoàn Chủ tịch
9 Đại diện lãnh đạo Đảng ủy  phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại diện lãnh đạo Đảng ủy
10 Bầu cử cấp ủy khóa mới, bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu
11 - Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết               
- Thư ký Đại hội
- Đoàn Chủ tịch
12 Chi ủy khóa mới ra mắt Đại hội; đại diện Chi ủy khóa mới phát biểu nhận nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch
13 Bế mạc Đại hội  Đoàn Chủ tịch
14 Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca) BTC Đại hội
 
                                                                                                           BAN TỔ CHỨC
 
 
ĐẠI HỘI
CHI BỘ BAN QLQT HỒ CHÍ MINH
VÀ TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ
NHIỆM KỲ 2022 - 2025
*
ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
Nghệ An, ngày    tháng    năm 2022
 NỘI QUY
Đại hội Chi bộ Ban QLQT Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ
Nhiệm kỳ 2022 - 2025
---------
Căn cứ quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
          Để đảm bảo cho các hoạt động của Đại hội được tổ chức theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, Đoàn Chủ tịch Đại hội xây dựng Nội quy làm việc của Đại hội Chi bộ Ban QLQT Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ- Nhiệm kỳ 2022 – 2025như sau:
1. Thời gian làm việc
- Đại hội khai mạc vào hồi 14giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường tầng 3, trụ sởBan QLQT Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.
- Đảng viên có mặt tại hội trường lúc 13 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường tầng 3,Ban QLQT Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ để ổn định tổ chức đại hội và nhận tài liệu.
2. Trang phục
Đại biểu dự đại hội trang phục gọn gàng, chỉnh tề theo đúng quy định, Nam mặc áo trắng quần màu trầm, Nữ mặc đồng phục áo dài sen.
3. Một số quy định cụ thể
- Đại biểu dự đại hội mang theo thẻ đảng viên để biểu quyết các nhiệm vụ của đại hội.
- Không giải quyết công việc trong thời gian đại hội, nếu có lý do đặc biệt phải xin ý kiến Đoàn Chủ tịch Đại hội; không trao đổi hoặc làm việc riêng, không sử dụng điện thoại di động (để chế độ rung).
- Phát biểu ý kiến tại đại hội phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào những vấn đề cần thảo luận và phải đảm bảo thời gian (bài phát biểu không quá 5 phút), nếu tham luận bằng văn bản phải đăng ký trước với Đoàn Chủ tịch Đại hội. Thời gian tham luận bằng văn bản không quá 10 phút.
- Nếu cần góp ý với Đoàn Chủ tịch Đại hội trong công tác điều hành đại hội cần ghi bằng văn bản và chuyển cho thư ký đại hội.
- Trong quá trình đại hội, các đại biểu phải tuân theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng tuyệt đối những nội dung đã được đại hội biểu quyết theo đa số, không nói và làm trái những nội dung đã được đại hội nhất trí thông qua.
- Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc suốt trong quá trình diễn ra đại hội.
- Không nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thời gian Đại hội.
- Đại biểu có trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự.
- Nếu đại biểu nào vi phạm nội quy, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ mời đại biểu đó ra ngoài./.
 
 
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH 
                BÍ THƯ                                                              
 
 
   
Nguyễn Thị Lan Hương
 
Xác nhận chữ ký của đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương
T/M CHI BỘ
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
 
Hoàng Thị Thủy
 
 
ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
CHI BỘ BAN QLQT  HỒ CHÍ MINH
VÀ TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ
*
Số      -BC/CB
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 

TP Vinh, ngày    tháng  năm 2022
 
 
DỰ THẢO
 
 
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025
-----
 
 
Chủ đề Đại hội: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; xây dựng chi bộ vững mạnh; thực hiện có hiệu quả việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Hồ Chí Minh”
 
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN QUẢN LÝ QUẢNG TRƯỜNG HỒ CHÍ MINH VÀ TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ NHIỆM KỲ 2020-2022
 
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
          Chi bộ Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tổng có 14 đảng viên, trong đó: 12 đảng viên chính thức; 02 đảng viên dự bị.
+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 04 đ/c; Đại học: 08 đ/c; Trung cấp: 02 đ/c.
+ Trình độ lý luận CT: Cao cấp 02; Trung cấp 06; Sơ cấp và tương đương: 08.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 Chi bộ có những thuận lợi và khó khăn như:
          1.Thuận lợi:
          - Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao, Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh, Chi bộ Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cán bộ, đảng viên có ý thức phấn đấu vươn lên trong công tác, có ý thức học tập nâng cao nhận thức về chính trị cũng như trình độ chuyên môn.
          - Tập thể Chi uỷ Chi bộ có sự đoàn kết thống nhất cao, năng động, trách nhiệm, sáng tạo.
          - Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của đơn vị đảm bảo phục vụ tốt công tác chuyên môn.
 
 
            2.Khó khăn:
            - Hoạt động của đơn vị mang tính đặc thù, chủ yếu làm ngoài trời, phụ thuộc vào thời tiết, môi trường nhạy cảm, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và yêu cầu chất lượng cao.
            - Tình hình đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, kéo dài nên đã ảnh hưởng đến các hoạt động diễn ra tại Quảng trường.
            - Một số cán bộ, đảng viên còn thiếu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn còn hạn chế, tính chuyên nghiệp chưa cao.
            - Nhiệm kỳ 2020 - 2022, có nhiều biến động về nhân sự cấp ủy và Lãnh đạo đơn vịnên gặp khó khăn nhất định trong công tác chỉ đạo, điều hành.
          - Cấp uỷ có 03 đồng chí, trong khi khối lượng công việc chuyên môn nhiều nên có khó khăn trong việc phân công nhiệm vụ trong công tác Đảng.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
  1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Nhiệm kì 2020 - 2022 chi ủy chi bộ Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của chi bộ và cấp trên đầy đủ, đúng quy định. Đơn vị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, một số nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.
            - Lãnh đạo chuyên môn đảm bảo an toàn tuyệt đối mục tiêu Tượng đài Bác Hồ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC, PCCN công trình Quảng trường Hồ Chí Minhcũng như đảm bảo an toàn trong các hoạt động chính trị, văn hóa, biểu diễn nghệ thuật diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
- Lãnh đạo chuyên môn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch được giao như: Công tác đón tiếp khách, phục vụ các đoàn dâng hoa, dâng hương, trồng cây lưu niệm; công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan; phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa, biểu diễn nghệ thuật tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Chi bộ đã chỉ đạo chuyên môn chủ động xây dựng các chuyên đề tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị di sản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,các buổi trưng bày chuyên đề ảnh đạt chất lượng tốt, tạo sự lan toả trong tầng lớp nhân dân.
Để thích ứng nhanh với chủ trương chuyển đổi số, Chi bộ đã lãnh đạo đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền trực quan và online,Nâng cấp website, tích cực tuyên truyền và tương tác qua Fanage, xây dựng chuyên đề bằng hình thức Video/Sile như: “Quảng trường Hồ Chí Minh - Biểu tượng văn hóa lan tỏa các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Bác Hồ với Phụ Nữ Việt Nam”,“Xuân về nhớ Bác”; “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong công tác phòng chống dịch Covid-19”, làm hệ thống trưng bày bằng công nghệ chiếu sáng Led điện tử, đặc biệt lần đầu tiên đơn vị đã ứng dụng công nghệ 3D vào công tác tuyên truyền chuyên đề “Hồ Chí Minh – Người là ánh sáng soi đường” nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê…Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã chỉ đạo chuyên môn phát huy tốt giá trị công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.
            - Lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt công tác trùng tu, duy tu, sửa chữa bảo đảm các hạng mục công trìnhđảm bảo công trình được bền vững, phục vụ tốt các hoạt động chuyên môn thường xuyên và các sự kiện lễ lớn.
- Lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt công tác quản lý việc trồng và chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, cây xanh, cây cảnh; Giữ gìn cảnh quan, vệ sinh mội trường xanh - sạch - đẹp.
            - Chi bộ lãnh đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc, ứng dụng tốt công nghệ thông tin,sử dụng mạng nội bộ IOPPICE, hộp thư điện tử để triển khai thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm.Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công việc.Vấn đề cải cách hành chính cơ bản toàn diệnvà đã được lãnh đạo sở VHTT ghi nhận.
  - Đời sống vật chất và tinh thần của CB, VC, người lao động từng bước được cải thiện. Các chế độ như tiền lương, tiền làm ngoài giờ, thu nhập tăng thêm của người lao động được đảm bảo, các chế độ phúc lợi được quan tâm, chi trả kịp thời, đầy đủ.
- Trong thời gian dài dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, Chi bộ đã chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt các Chỉ thị của cấp trên; tuyên truyền về các quy định phòng - chống đại dịch Covid - 19 bằng nhiều hình thức, tổ chức tuần tra, kiểm tra nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid - 19.
- Trong năm 2021, đơn vị được UBND tỉnh điều chỉnhQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tại Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2021, đặc biệt sau 20 năm đã nâng tầm vị trí chức năng của Ban từ “Phục vụ tổ chức các hoạt động” sang chức năng “Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị công trình”, bổ sung từ 4 lên 8 nhiệm vụ; hoạt động phát huy giá trị cũng phong phú hơn, dịch vụ được mở rộng phạm vi phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển, tính đến lộ trình xây dựng đơn vị tự chủ một phần kinh phí.
Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tích cực tham gia xây dựng cơ quan văn minh an toàn, thực hiện tốt quy định, quy chế, nội quy cơ quan, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản cơ quan. Nhiệm kỳ 2020 -2022, chi bộ tiếp tục bổ sung quy chế, quy định của đơn vị, đặc biệt là quy chế chi tiêu nội bộ. Tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn, sắp xếp bộ máy đơn vị.
2. Công tác xây dựng Đảng
2.1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu
Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên được quan tâm đầy đủ; hoạt động của các tổ chức đoàn thể sôi nổi, phối hợp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời tạo được không khí vui tươi,thi đua sôi nổi,đoàn kết trong đơn vị.
- 100% đảng viên, CBVC được học tập đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chuyên đề (đạt chỉ tiêu NQ đại hội).
- Hàng năm, Chi bộ được xếp loại tốt trở lên, trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Trong nhiệm kỳ, kết nạp được 02 đảng viên.
- Lãnh đạo đơn vị hoàn tốt nhiệm vụ, vượt kế hoạch chuyên môn, được Bộ VHTT&DL tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động di sản văn hóa tại địa phương năm 2021. Trên 95% CBVC hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
- 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 35% đoàn viên xuất sắc. Tổ chức đoàn thể vững mạnh. 
- Có 01 đảng viên hoàn thành trình độ trung cấp lý luận Chính trị, 01 đảng viên đang tham gia học lớp trung cấp lý luận Chính trị.
- Hàng năm tổ chức 12 kỳ sinh hoạt chi bộ, 04 kỳ sinh hoạt chuyên đề; 01 cuộc kiểm tra, giám sát đảng viên, các tổ chức đoàn thể
2.2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
- Trong nhiệm kỳ, Chi ủy Chi bộ đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, các cấp, các ban ngành trong tỉnh, trong nhiệm kỳ. 100% cán bộ đảng viên được học tập đầy đủ các nghị quyết, chuyên đề.
- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”, chi bộ đã đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ, thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện việc học tập một cách nghiêm túc gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chi bộ đã bố trí cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nghiêm túc, hiệu quả. Hàng năm, có 100% cán bộ đảng viên thực hiện ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu. Xây dựng nhiều chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những chuyên đề này không những lan toả trong cán bộ, đảng viên mà còn lan toả trong quần chúng nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các đảng viên đều gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt hai năm qua đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, về lề lối, phong cách làm việc.
- Chi ủy phân công một đồng chí cấp ủy là báo cáo viên. Chế độ thông tin được đảm bảonên các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như tình hình thời sự trong ngoài nước luôn được cập nhật kịp thời.
- Các đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trong nhiệm kỳ qua không có hiện tượng cán bộ, đảng viên trong đơn vị nói và làm trái với đường lối của Đảng và Nhà nước.
- Công tác học tập nâng cao trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn được chi ủy chi bộ quan tâm, tạo điều kiện. Trong nhiệm kỳ, chi bộ cử 02 đồng chí tham gia lớp trung cấp chính trị, bồi dưỡng và kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng; cử 03 cán bộ tham gia tập huấn và kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên. Tất cả cán bộ trong đơn vị đ/c tham gia tập huấn PCCC, và đơn vị  tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp do các sở ban ngành tổ chức.
3. Công tác tổ chức xây dựng Đảng
- Chi bộ tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác quản lý đảng viên được thực hiện nghiêm túc, mỗi tháng chi bộ đều tổ chức một cuộc sinh hoạt định kỳ, mỗi quý tổ chức 01 cuộc sinh hoạt chuyên đề với nội dung thiết thực, chuyên sâu gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên. Số đảng viên dự họp trên 90%, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt đảng. Trong sinh hoạt có trên 80% Đảng viên có ý kiến. Cuối mỗi năm đều tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình chi bộ, đảng viên, tổ chức bình xét xếp loại đúng quy định.
- Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện theo đúng hướng dẫn. Công tác nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật ... đối với cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.Trong nhiệm kỳ, bộ máy Lãnh đạo đơn vị đã được kiện toàn.
- Công tác đào tạo bồi dưỡng, kết nạp đảng viên được quan tâm, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
4. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của chi bộ
Thực hiện nghiêm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi ủy trong đơn vị nhất là đối với các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Đảng viên của Chi bộchấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng.
- Kịp thời khuyến khích, động viên những đảng viên có thành tích trong công tác, tạo điều kiện cho mỗi đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì thế trong nhiệm kỳ qua không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong đơn vị hay vượt cấp.
 - Chi bộ và từng đảng viên đã tiến hành việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết TW 4, nghiêm túc chỉ ra ưu, khuyết điểm và phương hướng khắc phục nhược điểm, hạn chế. Công tác phê bình và tự phê bình đảm bảo tinh thần xây dựng, thẳng thắn chân tình, góp phần xây dựng khối đoàn kết trong chi bộ, đơn vị.
5. Lãnh đạo các đoàn thể, quần chúng
 Xác định rõ vai trò, vị trí của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ đã chỉ đạo CĐCS, Đoàn TN thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đồng thời phát huy được vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhiều phong trào như thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, văn nghệ, thể dục - thể thao, phong trào tương thân tương ái, tham gia xây dựng Đảng, giáo dục thế hệ trẻ... đã được tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: Công đoàn, Chi đoàn tham gia các giải thể thao do cấp trên phát động, tham gia các hoạt động hiến máu do Trung tâm huyết học phát động... Thực hiện đóng góp kịp thời và đầy đủ các loại quỹ do cấp trên phát động. Kịp thời thăm hỏi động viên cán bộ đảng viên, CCVC gặp rủi ro, hoạn nạn; đặc biệt trong thời gian đại dịch Covid 19, Công đoàn đã ủng hộ nhu yếu phẩm cho các tuyến đầu chống dịch; động viên kịp thời cán bộ, viên chức và người thân trong gia đình mắc Covid 19. Tổ chức nói chuyện chuyên đề, mít tinh, giao lưu nhân kỷ niệm các ngày lễ (ngày phụ nữ VN 8/3, 20/10; ngày gia đình Việt Nam...); tổ chức giao lưu gặp mặt nhân ngày thành lập đơn vị... tạo được không khí vui tươi phấn khởi, kịp thời động viên tinh thần, vật chất cho cán bộ viên chức đơn vị.
- Chỉ đạo chuyên môn phối hợp Công đoàn tổ chức Hội nghị CBVC nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Trong nhiệm kỳ có 04 đoàn viên công đoàn được CĐVC tặng Giấy khen, 01 đoàn viên công đoàn được LĐLĐ tặng Bằng Khen; 01 gia đình đoàn viên được Công đoàn viên chứng trao danh hiệu “Gia đình tiêu biểu”; 03 đoàn viên được tặng giấy khen “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong nhiệm kỳ Công đoàn đơn vị luôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% gia đình cán bộ, viên chức, lao động đạt gia đình văn hoá.
- Lãnh đạo tổ chức Đoàn TNCS HCM thực hiện được nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Chi đoàn đã phối hợp với đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Đội CSBVMT tổ chức các buổi lao động tổng dọn vệ sinh tại Quảng trường, tham gia ngày Chủ nhật xanh, đi thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ hàng năm, giao lưu văn nghệ - thể thao với các chi đoàn bạn, xây dựng được 01 chuyên đề tuyên truyền online...Trong nhiệm kỳ qua, có 02 đoàn viên thanh niên được Đoàn cơ sở Sở VHTT tặng Giấy khen.
III. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế, khuyết điểm
1.1. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
- Một số nhiệm vụ chưa đạt được kết quả cao như mong muốn.
- Lãnh đạo công tác phối kết hợp giữa Chi bộ, chuyên môn, giữa các đầu mối công việc, các cá nhân đôi khi còn thiếu chủ động.
1.2. Trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng
- Thời gian sinh hoạt chuyên đề có lúc chưa thực hiện đúng thời gian quy định.
- Chưa xây dưng gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Công tác kiểm tra của Chi bộ chưa được thường xuyên, chưa chuyên sâu.
1.3. Trong lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
- Cấp ủy chưa bố trí lịch làm việc với các tổ chức đoàn thể đúng thời gian quy định.
- Công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đoàn thể chưa nhiều
2. Nguyên nhân
2.1 Nguyên nhân khách quan
- Trong nhiệm kỳ cónhiều sự thay đổi trong bộ máy Lãnh đạo, Cấp ủy.
- Do hoạt động đặc thù của đơn vị, một số bộ phận làm việc theo ca kíp.
2.2 Nguyên nhân chủ quan
- Việc tổ chức học tập, nghiên cứu Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng tuy đã triển khai kịp thời đầy đủ, nghiêm túc nhưng việc áp dụng vào thực tế ở một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế, chưa dành thời gian hợp lý để nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Một số cán bộ, đảng viên chưahăng say với công việc. Trình độ năng lực của một số cán bộ đảng viên còn hạn chế.
- Công tác kiểm tra của Chi bộ chưa được thường xuyên, liên tục, chưa chuyên sâu.
* Đánh giá chung: Nhìn chung Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã được chi bộ triển khai đầy đủ, nghiêm túc. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt mức.
 
 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
NHIỆM KỲ 2022-2025
1. Khái quát dự báo tình hình
- Trong thời gian sắp tới, tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến đa chiều, nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Chi bộ, đảng viên và quần chúng như: Công tác tăng cường chỉnh đốn đảng tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, chính sách tiền lương sẽ có sự thay đổi đến cán bộ, viên chức; Chính sách tinh giảm biên chế ảnh hưởng đến công tác luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm và nhiều chính sách khác. Chính sách chuyển đổi số. Đây là những thuận lợi, đồng thời cũng là thách thức không nhỏ đến sự lãnh đạo của Chi bộ và tư tưởng của cán bộ, đảng viên.
- Giai đoạn từ năm 2022 - 2025 là những năm có nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh, Kỷ niệm 20 năm phát huy giá trị công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồvà 20 năm thành lập đơn vị Ban quản lý. Vì vậy, bên cạnh các hoạt động chuyên môn thường niên, đơn vị sẽ có thêm nhiều hoạt động nhân các kỷ niệm lớn của tỉnh và cả nước. Trong đó có nhiều hoạt động đơn vị phải chủ trì thực hiện.
2. Phương hướng, mục tiêu
Với phương châm hành động: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; xây dựng chi bộ vững mạnh; thực hiện có hiệu quả việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Hồ Chí Minh” Chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến tận đảng viên và cán bộ-viên chức trong đơn vị. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho mọi đảng viên. Đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị.
- Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo tồn và phát huy di sản Hồ Chí Minh
 - Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua của ngành, của tỉnh.
3. Một số chỉ tiêu cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
(1) Phấn đấu hàng năm chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
(2) Phấn đấu hàng năm 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên, có 15% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 3 phòng đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
(3) Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được  2 - 3 đảng viên.
(4) Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ nhiệm kỳ, có trên 55% đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.
(5) Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
(6) Hàng năm, tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCS HCM đạt từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.
(7) Phấn đấu đạt 100% hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt chuẩn gia đình văn hóa.
(8) Tổ chức ít nhất mỗi năm 01 cuộc kiểm tra, giám sát đảng viên, các tổ chức đoàn thể
4. Nhiệm vụ, giải pháp
4.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
* Nhiệm vụ:
- Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ kế hoạch được giao, chi bộ chỉ đạo các phòng, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện. Phát huy tinh thần lao động sáng tạo thi đua để thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt kết quả cao. Phấn đấu trong nhiệm kỳ Chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó năm 2022 Chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Chỉ đạo triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực: Quản lý, bảo vệ phát huy giá trị công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, Tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội, tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu theo quy định của pháp luật; Nâng cao chất lượng trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao; đón tiếp, phục vụ dâng hoa dâng hương cho cácđoàn; nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày các hiện vật, tư liệu, thực hiện các hình thức tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trùng tu, duy tu, sửa chữa bảođảm các hạng mục công trình; giữ gìn cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp; Giữ gìn ANTT, PCCC,...Triển khai các hoạt động kỷ niệm 20 năm phát huy giá trị công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và 20 năm thành lập Ban quản lý; bổ sung điều chỉnh quy hoạch Quảng trường Hồ Chí Minh và triển khai các hạng mục theo quy hoạch được phê duyệt; Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học, văn minh, hiệu quả...
- Đổi mới sáng tạo trong công tác phát huy giá trị Quảng trường Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền bằng trực quan và công nghệ số.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động ở cơ quan về công tác bảo vệ tài sản của cơ quan, giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an tại Quảng trường Hồ Chí Minh và tại đơn vị.     
* Giải pháp
- Lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, bám sát các kế hoạch, chỉ tiêu được giao, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để có hướng chỉ đạo sát sao. Quản lý chặt chẽ tài sản, ngân sách, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp năng lực, sở trường công tác của từng đảng viên, cán bộ. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc để kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong thực thi nhiệm vụ.
- Thực hiện nghiêm túc công tác tổng kết, đánh giá, thi đua khen thưởng tạo động lực cho đảng viên, cán bộ hăng say cống hiến.
- Phát động phong trào thi đua. Tạo điều kiện tối ưu để đảng viên, cán bộ làm việc, phấn đấu.
- Cử đảng viên, cán bộ được tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, các đợt tập huấn của ngành, của các tổ chức đoàn thể để nâng cao trình độ, năng lực công tác.
- Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm ở các lĩnh vực, mô hình hiệu quả.
4.2 Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
* Nhiệm vụ
- Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, được học tập, quán triệt các Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin thời sự, chính sách, tình hình nhiệm vụ của cơ quan đến từng cán bộ thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ.
* Giải pháp
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên và cán bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tối đa vai trò tiên phong, tinh thần sáng tạo trong công tác của đảng viên, cán bộ, có hình thức biểu dương kịp thời để khuyến khích cán bộ, đảng viên làm việc hiệu quả.
- Trong triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị chuyên môn của đơn vị, Chi ủy và lãnh đạo Ban cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện.
- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, đồng thời phối hợp với địa phương nhằm quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của từng cán bộ Đảng viên để nắm bắt, phát hiện, xử lý kịp thời các diễn biến tư tưởng.
4.3 Lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ:
* Nhiệm vụ:
- Hàng năm, cử từ 1 - 2 cán bộ tham gia lớp trung cấp chính trị, lớp quản lý nhà nước, các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.
- Tổ chức sinh hoạt chi bộ đầy đủ, đúng quy định. Đảm bảo các nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với việc định hướng, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Mỗi kỳ sinh hoạt có nội dung cụ thể sát với thực tế, số đảng viên dự họp trên 90%, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt Đảng. Xây dựng các nội dung sinh hoạt chuyên đề sát thực tình hình của đơn vị, ngành, của tỉnh 4 kỳ/năm.
* Giải pháp
- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp lý
- Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, bám sát chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chương trình công tác của ngành để xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp thực tiễn. Đưa các nội dung trọng điểm vào sinh hoạt chuyên đề.
- Tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt Chi bộ.
4.4 Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.
* Nhiệm vụ:
- Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.
+ Xây dựng, triển khai tổ chức tốt chương trình công tác của chi bộ hàng năm.
 + Thực hiện tốt công tác hành chính Đảng; Lưu trữ hồ sơ tài liệu của chi bộ đầy đủ, khoa học.
- Nâng cao chất lượng Đảng viên
          + Thực hiện tốt cơ chế quản lý, giám sát Đảng viên, đánh giá xếp loại khen thưởng, kỷ luật Đảng viên đúng quy định.
          + Thực hiện công tác kết nạp đảng viên, chuyển đảng viên chính thức bảo đảm quy trình, chất lượng.
          - Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.
          Xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm đối với đảng viên và các tổ chức đoàn thể. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ; Kiểm tra thực hiện điều lệ Đảng đảm bảo thời gian, chất lượng.
* Giải pháp
- Thường xuyên quán triệt lý luận chính trị và các quy định của Đảng để đảng viên nắm bắt, kiên định lập trường. Phối hợp các tổ chức đoàn thể nắm bắt thông tin kịp thời để có sự định hướng, xử lý khi thấy các biểu hiện bè phái, những tư tưởng lệch lạc.
- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận 01 - KL/TWcủa Bộ chính trịVề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo từng chủ đề hàng năm, có sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm. Thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại đơn vị.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên về chấp hành nhiệm vụ, Điều lệ đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác và nhân dân nơi cư trú.
4.5. Lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị xã hội:
* Nhiệm vụ:
- Lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế dân chủ theo Nghị định của Chính phủ; Chỉ đạo bổ sung, sửa đổi các quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan.
- Đảm bảo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ viên chức và người lao động.
- Chỉ đạo hoạt động của tổ chức công đoàn thực hiện đúng vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức; triển khai đầy đủ các phong trào của cấp trên phát động.  Đặc biệt, đảm bảo nhiệm vụ công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, đẩy mạnh các phong trào văn nghệ thể thao ở cơ quan. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân các ngày kỉ niệm lớn trong năm gắn với quyền lợi của CBVC, người lao động trong đơn vị, góp phần động viên cán bộ đơn vị hăng say công tác.
- Có cơ chế hỗ trợ thích đáng cho hoạt động của Công đoàn và Đoàn TNCSHCM.
* Giải pháp
- Cơ cấu cấp ủy viên phụ trách công tác đoàn thể. Xây dựng quy chế phối hợp giữa chi ủy với các tổ chức đoàn thể. Định kỳ 6 tháng một lần sẽ có buổi làm việc với các tổ chức đoàn thể ở cơ quan để chỉ đạo các hoạt động, tháo gỡ các khó khăn của các đoàn thể.
- Chỉ đạo đoàn thể xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động thiết thực, phù hợp đặc thù của đơn vị.
- Chỉ đạo Công đoàn và Đoàn TNCS tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành. Xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh.
5. Các khâu đột phá:
Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, Chi bộ xác định các khâu đột phá của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025 như sau:
5.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tiên phong, sáng tạo.
5.2. Đổi mới sáng tạo trong công tác phát huy giá trị Quảng trường Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền bằng trực quan và công nghệ số.
5.3 Nâng cao trình độ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ thuyết minh viên năng động, tinh thông phù hợp với xu thế phát triển mới.
Đại hội Chi bộ Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượngđài Bác Hồ nhiệm kỳ 2022 - 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc góp sức cùng Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành và của tỉnh. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, khẳng định vai trò sức mạnh đoàn kết thống nhất trong Đảng, vai trò điều hành của Chi ủy và năng lực của mỗi đảng viên, toàn thể đảng viên trong chi bộ đoàn kết một lòng xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị phát triển toàn diện, đạt các chỉ tiêu đề ra./.
 
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy Sở VHTT (để b/c)
- Chi ủy CB BQLQT;
- Lưu CB.
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Lan Hương
 
 
 
 
ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
CHI BỘ BAN QLQT  HỒ CHÍ MINH
VÀ TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ
*
Số      -BC/CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
 
 

TP Vinh, ngày.....tháng ... năm 2022
 
 
 
BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ - NHIỆM KỲ 2020 - 2022
-----
 
 
I.Đặc điểm tình hình
Chi ủy Chi bộ BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ được Đại hội Chi bộ bầu vào tháng 3 năm 2020, gồm có 03 đồng chí: 01 Phó bí thư phụ trách, 01 cấp ủy viên (khuyết Bí thư).
- 01 Đ/c Phó bí thư phụ trách chi bộ: Chịu trách nhiệm chung, phụ trách công tác tổ chức, công tác tư tưởng chính trị, tài chính chi bộ.
- 01 Đ/c Chi uỷ viên: Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, công tác phát triển Đảng; Công tác đảng vụ; Xây dựng báo cáo xây dựng Đảng hàng tháng, quý và năm; Xây dựng các chương trình, kế hoạch, chuyên đề của Chi bộ.
Cụ thể nhân sự Cấp ủy gồm:
1. Đồng chí Trần Thị Kim Phượng là Phó bí thư phụ trách từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2020, từ tháng 12/2020 đến tháng 5/2021 là Phó bí thư chi bộ (do bổ nhiệm Bí thư chi bộ mới); từ tháng 4/2021chuyển công tác sang đơn vị mới.
2. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương: Bí thư chi bộ từ tháng 12/2020.
          3. Đồng chí Hoàng Thị Thủy: Phó bí thư chi bộ (được bổ nhiệm từ tháng 11/2021).
4. Đồng chí Đậu Xuân Đàn - Chi ủy viên.
Tập thể Chi uỷ Chi bộ đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm trong công việc triển khai thực hiện các chủ trương kế hoạch của đơn vị và cấp trên.
II. Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Chi bộ
1. Ưu điểm.
1.1. Về quán triệt, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng:
           - Chi ủy kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và xây dựng kế hoạch thực hiện đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng như: Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị Quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; Quy định 101.QĐ/TW của Ban Bí thư về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 08/QĐi/TW của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương; Quy định 08/QĐi/T.Uy của Tỉnh Ủy Nghệ An về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...
           Kết quả trong nhiệm kỳ qua 100% cán bộ, đảng viên được tham gia học tập nghị quyết, viết bài thu hoạch và xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết.
1.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi ủy đã chỉ đạo triển khai và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch được giao,cụ thể:
        - Đảm bảo an toàn tuyệt đối mục tiêu Tượng đài Bác Hồ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC, PCCN công trình Quảng trường Hồ Chí Minh cũng như đảm bảo an toàn các hoạt động chính trị, văn hóa, biểu diễn nghệ thuật diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
        - Thực hiện tốt công tác đón tiếp khách, phục vụ các đoàn dâng hoa, dâng hương, trồng cây lưu niệm; công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan; phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa, biểu diễn nghệ thuật tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
        - Duy trì và thực hiện tốt công tác trùng tu, duy tu, sửa chữa bảo đảm các hạng mục công trình đảm bảo cho công trình được bền vững với thời gian, phục vụ tốt các hoạt động chuyên môn thường xuyên và các sự kiện lễ lớn.
- Lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt công tác quản lý việc trồng và chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, cây xanh, cây cảnh; Giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp.
   1.3. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng 
- Chi ủy đã kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyếtcủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiên cứu và viết thu hoạch. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh với những biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để giải quyết vướng mắc, có biện pháp thích hợp để làm tốt công tác tư tưởng, không để nảy sinh vụ việc bức xúc, tạo không khí đoàn kết, cởi mở. 
        - Chi bộ tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác quản lý đảng viên được thực hiện nghiêm túc, mỗi tháng chi bộ đều tổ chức một cuộc sinh hoạt định kỳ, mỗi quý tổ chức 01 cuộc sinh hoạt chuyên đề với nội dung thiết thực, chuyên sâu gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên
- Chi ủy thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn về công tác quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo. Trong nhiệm kỳ, chi ủy đã tham mưu quy trình bổ nhiệm 01 Trưởng ban; 02 Phó Trưởng ban; 02 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng.
- Công tác đào tạo bồi dưỡng, kết nạp đảng viên được quan tâm, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
           1.4. Lãnh đạo các đoàn thể.
Chi ủy lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, chấp hành nghiêm túc Điều lệ của tổ chức mình tham gia.
1.5. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc.
- Sau Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi ủy đã nhanh chóng xây dựng, rà soát, bổ sung, ban hành quy chế làm việc, kế hoạch, chương trình công tác toàn khoá, hàng năm và hàng tháng. Phân công nhiệm vụ cho Bí thư, Phó bí thư và đảng viên; chủ động bám sát kế hoạch, chương trình công tác trong lãnh đạo, chỉ đạo.
- Trước các kỳ sinh hoạt đều có hội ý, bàn bạc, thống nhất để chuẩn bị đầy đủ dự thảo đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và kế hoạch phân công nhiệm vụ tháng tiếp theo. Khi đột xuất đều có hội ý, thống nhất trước khi trình chi bộ, lãnh đạo Ban. Quá trình điều hành thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.
- Quy chế tập trung dân chủ được quan tâm, tạo được sự tin tưởng, đoàn kết, cộng sự cao trong toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ.
- Chi ủy chú trọng việc nâng cao chất lượng các hội nghị và ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Bám các văn bản chỉ đạo để triển khai các hội nghị đúng quy trình, hướng dẫn, đảm bảo đúng thành phần, thời gian. Các văn bản ban hành phải chuẩn về nội dung cũng như hình thức.
- Hàng năm, hàng tháng, chi ủy lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề mới trong thực tiễn để thảo luận các giải pháp và tập trung lãnh đạo thực hiện. Nhờ vậy, các nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao đều hoàn thành.
-Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các đồng chí ủy viên ban chấp hành. Chi ủy có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, hăng hái, nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm, nêu gương trước nhiệm vụ được giao.
1.6. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các đồng chí ủy viên ban chấp hành.
Trong nhiệm kỳ qua, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên đã thực hiện đúng quy định, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; nêu gương, đoàn kết, cộng sự, trách nhiệm, tích cực, đổi mới và sáng tạo.
- Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương - Bí thư: Có trình độ chuyên môn, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong mọi công việc;  phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc. Chỉ đạo chuyên môn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
- Đồng chí Hoàng Thị Thủy - Phó Bí thư: Có trình độ chuyên môn; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, có năng lực trong việc tham mưu cho đ/c Bí thư - Trưởng ban trên lĩnh vực phát huy giá trị; Công tác xây dựng Đảng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ  của báo cáo viên Chi bộ
- Đ/c Đậu Xuân Đàn - Cấp ủy viên: Có trình độ chuyên môn, trung thực, thẳng thắn, có trách nhiệm trong việc tham mưu cho đ/c Bí thư - Trưởng ban trên lĩnh vực chuyên môn, công tác đoàn thể; Công tác kiểm tra giám sát, thi đua khen thưởng của chi bộ, công tác đoàn thể.
2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân
2.1 Hạn chế, khuyết điểm:
- Năng lực lãnh đạo toàn diện của các đ/c trong BCH chi bộ có mặt còn có phần hạn chế, việc quán triệt, việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào chi bộ có nội dung chưa sát, chưa kịp thời và kiên quyết.
- Số lượng, chất lượng sinh hoạt theo chuyên đề có lúc chưa được đầu tư đúng mức.
- Việc chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên, chưa có gương điển hình, kết quả chưa cao so với yêu cầu.
- Công tác kiểm tra đôi lúc còn chưa sát sao.
- Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương - Bí thư: Công việc thường xuyên và đột xuất nhiều, ý thức trách nhiệm cao nên đôi lúc còn quá cầu toàn trong công việc.
- Đồng chí Hoàng Thị Thủy - Phó Bí thư: Thời gian tham gia cấp ủy chưa nhiều nên chưa nắm sâu một số văn bản liên quan đến công tác Đảng.
- Đ/c Đậu Xuân Đàn - Cấp ủy viên: Đôi lúc còn chưa sắp xếp thời gian hợp lý để chủ động tham mưu các báo cáo Chi bộ.
2.2 Nguyên nhân
- Đội ngũ Cấp ủy có nhiều biến động (như đã nêu trên) nên phần nào có sự ảnh hưởng đến việc chỉ đạo, điều hành trong thời gian chuyển giao.
- Số lượng cấp uỷ một số giai đoạn ít người trong khi khối lượng công việc chuyên môn nhiều nên thời gian đầu tư cho công tác Đảng còn hạn chế.
- Do tập trung nhiều về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên việc nghiên cứu, học tập nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ đôi lúc còn hạn chế.
- Công tác đôn đốc, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, tham mưu đánh giá, khen thưởng, phê bình và tự phê có lúc chưa đúng mức và kịp thời. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên theo có lúc, có nơi thực hiện chưa tốt.
II. Những kinh nghiệm rút ra
Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy rút ra được một số bài học kinh nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo như sau:
(1) Làm tốt công tác tư tưởng,quan tâm giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát, chu đáo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Đây là yếu tố quan trọng giúp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
(2) Chủ động trong công tác tham mưu, không chủ quan, trông chờ; tự giác chăm lo học tập, nghiên cứu sâu các văn bản, đúc rút thực tiễn để nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm của cán bộ, đảng viên; đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy trong việc chấp hành, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.
(3) Dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo không khí thật cởi mở, thân thiện, đoàn kết, cộng sự, gần gũi, quan tâm, chia sẻ... đóng góp xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.
(4) Quan tâm định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy chế và kế hoạch từng năm của Chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; kiểm điểm đánh giá, xếp loại đảng viên hằng tháng, năm, bảo đảm đúng thực chất, trong đó lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ, đảng viên; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" là những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tháng, năm.
(5) Chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt cải cách hành chính, trên cơ sở đó chấp hành nghiêmcác nguyên tắc, các chỉ thị, quy định của đảng, các nội quy, quy chế của cơ quan; kịp thời rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế của Chi bộ, của phòng tham mưu để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; phân công, phân nhiệm rõ ràng nhiệm vụ của đảng viên; chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Ban, phối hợp nhịp nhàng cùng với các phòng chuyên môn, các đoàn thể trong cơ quan để có các biện pháp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được phân công./.
 
Nơi nhận:
- Đảngủy Sở VHTT (để b/c)
- Chi ủy CB BQLQT;
- Lưu CB.
T.M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ
 
 
 
Nguyễn Thị Lan Hương
 
 
 
ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
CHI BỘ BAN QLQT  HỒ CHÍ MINH
VÀ TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ
*
Số:        -ĐA/CB
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 

TP Vinh, ngàytháng  năm 2022
 
 
 
ĐỀ ÁN NHÂN SỰ
Chi ủy Chi bộ Ban quản lý Quảng trường
Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, nhiệm kỳ 2022-2025
 
- Căn cứ Quy định Điều lệ Đảng;
-Thực hiện hướng dẫn số 06-HD/ĐUK ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh về chuẩn bị tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, Kế hoạch số 294-KH/ĐU ngày 31/3/2022 của Đảng ủy sở Văn hóa & Thể thao về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.
-Thực hiện theo Quy định 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017của Bộ Chính trị khóa XII và phụ lục 1 ban hành kèm theo Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019, của Bộ chính trị, Hướngdẫn số 51-HD/BTCTU ngày 28/10/2019 của Ban tổ chức Tỉnh ủy.
Chi ủy Chi bộ Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồnhiệm kỳ 2020-2022 xây dựng đề án nhân sự giới thiệu cho Đại hộichi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 như sau:
1. Tình hình Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã bầu ra chi ủy gồm 02 đồng chí, đồng chí Phó bí thư phụ tráchchi bộvà 01 đồng chí Chi ủy viên. 
- Đ/c Phó bí thư phụ trách chi bộ: Chịu trách nhiệm chung, phụ trách công tác tổ chức, công tác tư tưởng chính trị, tài chính chi bộ.
- Đ/c Chi uỷ viên: Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, công tác phát triển Đảng; Công tác đảng vụ; Xây dựng báo cáo xây dựng Đảng hàng tháng, quý và năm; Xây dựng các chương trình, kế hoạch, chuyên đề của Chi bộ.
Nhiệm kỳ 2020 -2022 trải qua nhiều lần thay đổi nhân sự cụ thể như sau:
(*) Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2020:
- Đ/c Trần Thị Kim Phượng - Phó bí thư phụ trách chi bộ;
- Đ/c Đậu Xuân Đàn – Chi ủy ủy viên.
(*) Từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021:
- Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương – Bí thư;
- Đ/c Trần Thị Kim Phượng – Phó bí thư;
- Đ/c Đậu Xuân Đàn – Chi ủy viên.
(*) Từ tháng 4/2021 đến tháng 11/2021:
-Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương – Bí thư;
-Đ/c Đậu Xuân Đàn – Chi ủy viên.
(*) Từ tháng 11/2021 đến nay:
- Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương – Bí thư;
-Đ/c Hoàng Thị Thủy – Phó bí thư;
-Đ/c Đậu Xuân Đàn – Chi ủy viên.
Trong mọi giai đoạn tập thể Cấp ủy đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương kế hoạch của đảng các cấp và của đơn vị.
2. Yêu cầu lựa chọn Cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025
- Đảm bảo đúng quy định Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối với phương châm đổi mới, đoàn kết phát huy dân chủ, trí tuệ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.
- Công tác nhân sự thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Thực hiện theo quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được cấp trên phê duyệt.
- Đảm bảo có tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển.
- Cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự là hạt nhân đoàn kết, tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, gương mẫu, uy tín, năng lực thực tiễn và sự cống hiến vì cái chung, vì tập thể.
- Không cơ cấu vào cấp uỷ những đồng chí vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, viên chức không được làm, có biểu hiện cơ hội, cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ, không gương mẫu thực hiện những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những cán bộ đảng viên mà bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị.
3. Tiêu chuẩn Cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025
- Việc lựa chọn cấp ủy thực hiện theo Quy định 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017của Bộ Chính trị khóa XII và phụ lục 1 ban hành kèm theo Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019, của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 51-HD/BTCTU ngày 28/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- Giới thiệu nhân sự phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 3703-QĐTU ngày 09/7/2020 của BTV Tỉnh ủy Nghệ An về phân cấp quản lý và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, Quy định số 01-QĐ/ĐUK ngày 28/6/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy khối cơ quan cấp Tỉnh về công tác cán bộ.
- Có kinh nghiệm công tác đảng, có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc của chi bộ. Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, tổng kết thực tiễn. Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Giữ gìn đạo đức cách mạng; Có lối sống giản dị, lành mạnh; Gương mẫu trong sinh hoạt, công tác; Đoàn kết, gắn bó với đồng chí và quần chúng nhân dân.
- Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học, có năng lực công tác tốt, có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối, chính sách và phát luật của Nhà nước; Nhiệt tình, trách nhiệm tham gia các hoạt động của Chi ủy.
- Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ và kỷ cương trong Đảng. Có khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, được chi bộ tín nhiệm.
- Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước.
- Thực hiện chủ trương Bí thư Chi bộ là Thủ trưởng đơn vị theo hướng dẫn của đảng ủy cấp trên.
4. Độ tuổi Cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025
- Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, nói chung phải đủ tuổi công tác từ 02 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 01 nhiệm kỳ (30 tháng), những đồng chí được giới thiệu tái cử phải đủ tuổi công tác một trọn 01 nhiệm kỳ (30 tháng) trường hợp đặc biệt ít nhất đảm bảo hơn nữa nhiện kỳ(15 tháng trở lên) tính đến thời điểmchi bộ tổ chức đại hội.
5. Về số lượng, cơ cấuCấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025
- Về số lượng: Chi bộ có 14 đảng viên, BCH chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 dự kiến số lượng, cơ cấu chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm: 03 đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư và 01 ủy viên, trong đó Bí thư là Thủ trưởng đơn vị.
Tại Đại hội chi bộ Nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ bầu 03 cấp ủy; BCH chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 chuẩn bị số lượng là 04 đồng chí để bầu 03 đồng chí (có số dư số là 01 đồng chí, tỷ lệ  25%); Trong đó: Tái cử 3 đ/c, tham gia lần đầu 01 đ/c, đảm bảo theo quy định.
- Về cơ cấu:
+ Giới tính nam: 01 đồng chí (33,3%).
+ Giới tính nữ : 02 đồng chí (66,7%)
+ Lãnh đạo đơn vị 02 đồng chí (66,7%)
+ Trưởng phòng chuyên môn kiêm Đoàn thể 01 đồng chí (33,3%).
- Chi bộ đã thảo luận và thống nhất giới thiệu dự kiến nhân sự tham gia bầu cấp ủy khóa mới:
1.Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương: Bí thư - Trưởng ban (Tái cử).
2.Đ/c Hoàng Thị Thủy: Phó bí thư - Phó ban (Tái cử).
.Đ/c Đậu Xuân Đàn: Chi ủy viên - Trưởng phòng KT-BV, Phó Chủ tịch Công đoàn(Tái cử).
4.Đ/c Vũ Đức Hùng: Bí thư chi đoàn (Giới thiệu mới)
- Giới thiệu Bí Thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương: Bí thư - Trưởng ban (Tái cử).
Giới thiệu Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022- 2025
Đ/c Hoàng Thị Thủy: Phó bí thư - Phó ban (Tái cử).
 (Kèm theo Danh sách trích ngang nhân sự Cấp ủy Chi bộ Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồnhiệm kỳ 2020- 2022)
Trên đây là Đề án nhân sự Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 chuẩn bị, giới thiệu cho Đại hội Chi bộ Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ nhiệm kỳ 2022 – 2025./.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy Sở VH&TT;
- Lưu VTCB
 
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
 
 
Nguyễn Thị Lan Hương
 

 
ĐẢNG BỘ SỞ VH&TT NGHỆ AN                
CHI BỘ BAN QLQT HỒ CHÍ MINH
VÀ TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
                                                           Vinh, ngày     tháng  4 năm  2022
 
DANH SÁCH TRÍCH NGANG
 
Dự kiến nhân sự Chi ủy chi bộ  Ban QLQT Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ
nhiệm kỳ 2020-2022 giới thiệu cho Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
 
I.Danh sách giới thiệu tái cử nhiệm kỳ 2022-2025
 
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinnh Quê quán Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay Ghi chú
1 Nguyễn Thị Lan Hương 23/3/1979 Thanh Chương,
Nghệ An
Bí thư chi bộ, Trưởng ban, 
Ban QLQT Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ
 
2 Hoàng Thị Thủy 10/11/1981 Diễn Châu,
Nghệ An
Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng ban, 
Ban QLQT Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ
 
3 Đậu Xuân Đàn 30/9/1970 Nghi Xuân,
Hà Tĩnh
Chi ủy viên, Trưởng phòng Kỹ thuật-Bảo vệ, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban QLQT Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ  
 
II. Danh sách giới thiệu tham gia nhiệm kỳ mới
 
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinnh Quê quán Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay  
1 Vũ Đức Hùng 15/12/1986 Diễn Châu,
Nghệ An
Bí thư Đoàn thanh niên, 
Ban QLQT Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ
 
 
 
             TM CHI ỦY
              BÍ THƯ
 
 
 
 
 
     Nguyễn Thị Lan Hương
 
 
ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
CHI BỘ BAN QLQT  HỒ CHÍ MINH
VÀ TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ
*
Số      -NQ/CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
 
 

TP Vinh, ngày.....tháng ... năm 2022
 
 
 
NGHỊ QUYẾT
Đại hội Chi bộ Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh
 và Tượng đài Bác HồNhiệm kỳ 2022 - 2025
 
 
 

Thực hiện Điều lệ Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy Nghệ An; Công văn số 923- CV/TU, ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025; Hướng dẫn số 06- HD/ĐUK, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; Kế hoạch số 294-KH/ĐU, ngày 31/3/2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận, Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao, Đại hội Chi bộ Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ nhiệm kỳ 2022-2025 đã được tổ chức vào ngày 10 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ với 14 đại biểu của Đại hội đã tham dự đầy đủ các nội dung, chương trình làm việc của Đại hội.
 
ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ
 
I. TÁN THÀNH NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN QUẢN LÝ QUẢNG TRƯỜNG HỒ CHÍ MINH VÀ TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ NHIỆM KỲ 2020-2022 NÊU TRONG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI
          Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã khắc phục khó khăn, tận dụng những điều kiện thuận lợi để lãnh đạo đơn vị hàng năm, cả nhiệm kỳ 2020-2022 thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng năm có 100% tập thể phòng chuyên môn đạt danh hiệu “Tập thể lao tiên tiến”; có trên 15% cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; Lãnh đạo tổ chức Công đoàn và Chi đoàn TNCS HCM vững mạnh.
II. TÁN THÀNH PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2022 - 2025 NÊU TẠI BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI
          1. Phấn đấu hàng năm Chi bộ được công nhận Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó năm 2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2.Phấn đấu hàng năm 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên, có 15% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 03/03 phòng đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
3. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được  2 - 3 đảng viên.
4. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ nhiệm kỳ, có trên 55% đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.
5.Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
6.Tổ chức 12 kỳ sinh hoạt chi bộ, 04 kỳ sinh hoạt chuyên đề; 100% đảng viên, CBVC được học tập các nghị quyết, chuyên đề.
7. Hàng năm, tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCS HCM đạt từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.
8.Phấn đấu đạt 100% hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt chuẩn gia đình văn hóa.
9. Tổ chức ít nhất mỗi năm 01 cuộc kiểm tra, giám sát đảng viên, các tổ chức đoàn thể
            III. NHẤT TRÍ THÔNG QUA NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CHI ỦY BAN QUẢN LÝ QUẢNG TRƯỜNG HỒ CHÍ MINH VÀ TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ NHIỆM KỲ 2020 - 2022 NÊU TẠI BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI
Từ kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồnhiệm kỳ 2020-2022, Chi ủy Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ nhiệm kỳ 2022-2025 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ 2022-2025.
 
 
          IV. NHẤT TRÍ THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CHI ỦY BAN QUẢN LÝ QUẢNG TRƯỜNG HỒ CHÍ MINH VÀ TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ NHIỆM KỲ 2022-2025 GỒM 03 ĐỒNG CHÍ; KẾT QUẢ BẦU BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022- 2025
Giao Chi ủy Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ nhiệm kỳ 2022-2025 hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao quyết định chuẩn y theo quy định.
V. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Giao Chi ủy Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ nhiệm kỳ 2022-2025 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, xây dựng các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn.
Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên của Chi bộ Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra./.
 
 
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
 


 
Nguyễn Thị Lan Hương
 
Xác nhận chữ ký của đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương
T/M CHI BỘ
P.BÍ THƯ
 


 
Hoàng Thị Thủy