Skip to main content
CHÀO MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955-27/02/2023)

Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng Văn hóa chính trị Việt Nam

Cuốn sách "Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam" của tác giả Nguyễn Minh Khoa đi từ phân tích nội hàm các khái niệm đến nội dung văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, trình bày bối cảnh cuốc tế, trong nước và yêu cầu xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Minh Khoa

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 190

Giới thiệu:

Cuốn sách "Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam" của tác giả Nguyễn Minh Khoa đi từ phân tích nội hàm các khái niệm đến nội dung văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, trình bày bối cảnh cuốc tế, trong nước và yêu cầu xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam; định hướng và những nội dung, giải pháp xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay.