Phim tư liệu

Bác Hồ về thăm quê 1957, 1961

26 Tháng Năm 2017