Phim tư liệu

Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất

15 Tháng Sáu 2017

Nguồn: NTV