Phim tư liệu

Hát bên tượng đài Bác - Trọng Tấn

18 Tháng Sáu 2018

Nguồn: Bài hát cách mạng
Tác giả: Hồ Hữu Thới