Phim tư liệu

Loading video...

Quảng trường Hồ Chí Minh & Tượng đài Bác Hồ - Biểu tượng văn hóa lan tỏa các giá trị tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

01 Tháng Chín 2021

QUẢNG TRƯỜNG HỒ CHÍ MINH VÀ TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ - BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA LAN TỎA CÁC GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ nằm giữa lòng Thành phố Vinh - Thành phố Đỏ anh hùng là một công trình văn hóa - chính trị mang tầm cỡ quốc gia, là một tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thể hiện tình cảm thiêng liêng và lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, nhân dân Nghệ An nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đối với Chủ tịch hồ Chí Minh kính yêu. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021), 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 (09/12/1961 - 09/12/2021), Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ xin gửi tới quý vị phóng sự “Quảng trường Hồ Chí Minh & Tượng đài Bác Hồ - Biểu tượng văn hóa lan tỏa các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nguồn: BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ
Tác giả: BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ