Skip to main content
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2024)

Chức năng nhiệm vụ

Quyết định số 3891/QĐ- UBND, ngày 21/10/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, như sau:

* Vị trí và chức năng:
Ban quản lý Quảng trường  Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao, có chức năng quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của công trình; tổ chức và phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu theo đúng quy định của pháp luật.
 Ban quản  lý Quảng trường  Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
* Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ có nhiệm vụ và quyền hạn:
 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hằng năm của Ban quản  lý Quảng trường  Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thâm quyền phê duyệt.
2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao theo kế hoạch được phê duyệt.
3. Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy giá trị công trình gồm:
a. Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, báo công;
b. Đón tiếp, hướng dẫn , phục vụ khách trong và ngoài nước đến tham quan;
c. Nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giới thiệu các hiện vật, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
d. Các hoạt động triễn lãm giới thiệu, quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước;
4.  Học tập, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ với các đơn vị trong Hệ thống Bảo tàng, khu di tích chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5. Thường xuyên trùng tu, duy tu, sửa chữa, đảm bảo các hạng mục công trình lâu bền; giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo vệ an toàn các hạng mục công trình, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, thiên tai; quản lý việc trồng và chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, cây xanh, cây cảnh.
6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ gồm:
a. Trông giữ phương tiện giao thông cho khách tham quan;
b. Dịch vụ hoa tươi, hàng lưu niệm, chụp ảnh, cà phê, giải khát (trừ đồ uống có cồn)
c. Phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, giới thiệu, quảng cáo và bán các sản phẩm văn hóa, du lịch, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống của các vùng miền, chiếu phim đảm bảo theo quy định của pháp luật;
d. Các hoạt động phù hợp khác phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quy định của pháp luật.
7. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy, nhân lực và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh, Sở VHTT.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ do cơ quan quản lý cấp trên giao./.