Skip to main content
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP QUẢNG TRƯỜNG HỒ CHÍ MINH VÀ TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ (18/5/2003 - 18/5/2023)

Đoàn Đại biểu Công an tỉnh Nghệ An dâng hoa, báo công, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑢̛̣ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑎̂̀𝑛, 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚, 𝑙𝑖𝑒̂𝑚, 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ. Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣, 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑎́𝑖 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̛̃ Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̉, 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ. Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑛, 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, 𝑙𝑒̂̃ 𝑝ℎ𝑒́𝑝 Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑦. Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑖̣𝑐ℎ, 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦𝑒̂

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy( 11/3/1948- 11/3/2023), sáng nay, ngày 10/3/2023 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, công an tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa, báo công, tưởng niệm trước Tượng đài Bác Hồ.
🔸️Tham dự buổi lễ gồm có:
- Đ/c Thượng tá: Trần Ngọc Tuấn, ủy viên BTV Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh;
- Đ/c Đại tá Lê Văn Thái, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó giám đốc công an tỉnh;
- Đ/c Đại tá Trần Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh;
- Cùng trưởng các phòng, trưởng công an các huyện, thành phố, thị xã và các đoàn thể Công an Tỉnh đại diện cho gần 7000 CBCS Công an Nghệ An.Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện hứa: tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người,thấm nhuần sắt son và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy, quyết tâm xây dựng tập thể tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, kính trọng lễ phép với nhân dân; cương quyết, khôn khéo đối với các loại đối tượng đấu tranh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, đem hết tâm sức, trí tuệ, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, xứng đáng là người cán bộ Công an trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu./.