Skip to main content
ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Các hoạt động Kỷ niệm 60 năm thành lập Thành phố Vinh (10/10/1963 - 10/10/2023), 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô (1788-2023)