Skip to main content
ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chương trình “Ngày hội Đại đoàn kết” năm 2023

Hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2023) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Ngày hội Đại đoàn kết

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.
                                           - Hồ Chí Minh -
        Hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2023) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; tỉnh Nghệ An tổ chức các hoạt động:
1. 𝑇𝑟𝑢̛𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑦, 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑖̣𝑎 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔.
- Thời gian: 10 - 12/11/2023
- Địa điểm: Trung tâm Văn hoá Tỉnh.
2. 𝑇𝑟𝑢̛𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑎̉𝑛ℎ Đ𝑎̣𝑖 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑎̂𝑛 𝑡𝑜̣̂𝑐 - 𝐷𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑉𝑎̆𝑛 ℎ𝑜𝑎́ 𝑁𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝐴𝑛.
- Thời gian: Từ ngày 10 - 23/11/2023.
- Địa điểm: Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ
3. 𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑉𝑎̆𝑛 ℎ𝑜𝑎́ 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑒̂̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢̛̀ đ𝑒̂̀ “ 𝑆𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̀𝑢 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜𝑎́ 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑎̂𝑛 𝑡𝑜̣̂𝑐 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚”.
- Thời gian: Từ 19h00 - 20h00 ngày 11/ 11/ 2023.
- Địa điểm: Phố đi bộ thành phố Vinh (đường Hồ Tùng Mậu và đường Nguyễn Văn Cừ)
4. 𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ “Đ𝑒̂𝑚 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑘𝑒̂́𝑡 đ𝑜𝑎̀𝑛”
- Thời gian: Từ 20h00 - 22h30, ngày 11/ 11/2023.
- Địa điểm: trước tượng đài Bác Hồ - Quảng trường Hồ Chí Minh


         Các hoạt động “ngày hội đoàn kết” năm 2023 khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. vị trí, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị.
       Trân trọng kính mời đồng bào, đồng chí và nhân dân đón xem.