Skip to main content
ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023