Skip to main content
ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (17/3/1913-17/3/2023)

ĐẠI TƯỚNG CHU HUY MÂN - NGƯỜI CỘNG KIÊN TRUNG, MẪU MỰC, HỌC TRÒ XUẤT SẮC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Đại tướng Chu Huy Mân - Học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt hai cuộc kháng chiến của dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Chu Huy Mân luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của Đảng lên trên lợi ích cá nhân.

Đại tướng Chu Huy Mân ( tên khai sinh là Chu Văn Điều) sinh ngày 17 tháng 3 năm 1913 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên ( nay là xã Hưng Hòa, thành phố Vinh).
Từ thuở thiếu thời, những câu chuyện về Nguyễn Ái Quốc, về gương của các sĩ phu yêu nước đã dần nung nấu trong ông tình yêu đất nước và chí căm thù giặc sâu sắc. Hơn 70 năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, trải qua nhiều cương vị công tác, Đại tướng Chu Huy Mân là một tấm gương sáng ngời, mẫu mực, tiêu biểu về một lòng trung với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 
Với những cống hiến, công lao to lớn và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí đã được Ðảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng cùng nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý khác.
 

 
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân là dịp để chúng ta khẳng định và tôn vinh một nhà chính trị, quân sự tài ba, đức độ của Đảng và Quân đội, có nhiều cống hiến xuất sắc vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đồng thời, qua đó nhắc nhở mỗi cán người con đất Việt hôm nay hãy nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; ra sức học tập, lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc./.