Skip to main content
CHÀO MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955-27/02/2023)

Tin từ Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh

Văn hóa - Xã hội

Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí...

Sáng nay, ngày 29/3/ 2023, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu nước Cộng hòa Chile do cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria dẫn đầu đã đến Quảng trường Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hoa, tưởng niệm trước Tượng đài Người.

Văn hóa - Xã hội

Cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc Quảng trường Hồ Chí Minh"

"Khoảnh khắc Quảng trường Hồ Chí Minh" là cuộc thi ảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm khắc họa hình ảnh của công trình văn hóa chính trị của ý Đảng lòng dân sau 20 năm xây dựng và phát huy giá trị công trình - Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Đồng thời tuyển chọn được những bức ảnh đẹp, tiêu biểu, mang tính nghệ thuật cao về mặt hình thức, sâu sắc và ý nghĩa về nội dung để làm tư liệu quý phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị công trình, giá trị di sản Văn h

Văn hóa - Xã hội

Đoàn Đại biểu Công an tỉnh Nghệ An dâng hoa, báo công, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Ch...

“Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑢̛̣ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑎̂̀𝑛, 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚, 𝑙𝑖𝑒̂𝑚, 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ. Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣, 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑎́𝑖 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̛̃ Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̉, 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ. Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑛, 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, 𝑙𝑒̂̃ 𝑝ℎ𝑒́𝑝 Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑦. Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑖̣𝑐ℎ, 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦𝑒̂

Văn hóa - Xã hội

Hoạt động dâng hoa, báo công, tưởng niệm và kết nạp đội viên năm 2022 trước Tượn...

"𝘌𝘮 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘷𝘢𝘪 𝘮𝘢̀𝘶 𝘬𝘩𝘢̆𝘯 𝘵𝘶̛𝘰̛𝘪 𝘵𝘩𝘢̆́𝘮. 𝘉𝘢𝘰 𝘯𝘪𝘦̂̀𝘮 𝘮𝘰̛ 𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘵𝘶̛𝘰̛𝘪 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘮𝘢𝘪....... 𝘕𝘪𝘦̂̀𝘮 𝘵𝘪𝘯 𝘣𝘢́𝘵 𝘯𝘨𝘢́𝘵 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘩𝘰̂𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘕𝘪𝘦̂̀𝘮 𝘵𝘪𝘯 𝘣𝘢́𝘵 𝘯𝘨𝘢́𝘵 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 đ𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘢𝘰 𝘮𝘦̂ 𝘴𝘢𝘺"

Văn hóa - Xã hội

Làm việc, trao đổi chuyên môn với trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc bảo dưỡng Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, sáng ngày 16/2/2023, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã có buổi làm việc với Trường Đại học Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh (đơn vị được lựa chọn mẫu phác thảo và thi công Tượng đài Bác Hồ trước đây)

Hoạt động tại QT HCM

Văn hóa - Xã hội

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công...

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc gìn giữ, bảo vệ và xây dựng một môi trường sống trong lành cho nhân dân. Người đã chọn việc bảo vệ, trồng cây xanh làm điểm tựa, đòn bẩy cho hoạt động bảo vệ môi trường. Người luôn nhấn mạnh vai trò của trồng rừng và khuyến khích nhân dân trồng thật nhiều cây. Đối với Người, trồng cây không chỉ là lợi ích trước mắt, mà còn “làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Văn hóa - Xã hội

Lễ Phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Tỉnh Nghệ An năm 2023

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định vai trò to lớn của sức khỏe, của thể dục thể thao: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công”; “mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe”.

Văn hóa - Xã hội

Không gian diễn xướng - xương sống của dân ca Ví, Giặm

Trong công tác bảo tồn, phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh thì không gian diễn xướng được xác định là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, góp phần gắn kết bảo lưu và phát huy giá trị các làn điệu. Có thể nói, không gian diễn xướng là xương sống của dân ca Ví, Giặm. Bởi, đó chính là môi trường để dân ca Ví, Giặm được phát triển và hồi sinh.