Skip to main content
KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM QUÊ LẦN THỨ 2 ( 8/12/1961 - 8/12/2021)

Tin từ Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh

Văn hóa - Xã hội

Trưng bày chuyên đề “ Hồ Chí Minh - Người là ánh sáng soi đường” bằng hình thức ...

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 (8/12/1961 - 8/12/2021) và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An, BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Người là ánh sáng soi đường”.

Văn hóa - Xã hội

Phát huy tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của chủ tịch hồ chí minh trong công tác p...

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam như giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, con con người... Trong tư tưởng ấy, đại đoàn kết dân tộc là một nội dung cốt lõi, làm nên dấu ấn quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Những quan điểm, nguyên tắc, phương pháp giáo dục nhằm phát huy đến mức cao nhất sức mạnh dân tộc của Người đã được Đảng

Văn hóa - Xã hội

Những chiến sĩ anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh

Đất nước Việt Nam đang trong những ngày gồng mình phòng chống làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid- 19. Dường như mỗi người dân đều trở thành một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Trong cuộc chiến cam go, nguy hiểm, quyết liệt ấy; chúng ta không thể kể hết những vất vả, những nỗ lực to lớn của đội ngũ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Nơi đó có mồ hôi, có nước mắt và có cả những hy sinh.

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Văn hóa - Xã hội

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 (8/12/1961 - 8/12/2021) và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW...

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 (8/12/1961 - 8/12/2021) và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An, BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Người là ánh sáng soi đường”.

Nghiên cứu khoa học

Văn hóa - Xã hội

Trưng bày chuyên đề “ Hồ Chí Minh - Người là ánh sáng soi đường” bằng hình thức ...

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 (8/12/1961 - 8/12/2021) và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An, BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Người là ánh sáng soi đường”.

Văn hóa - Xã hội

Phát huy tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của chủ tịch hồ chí minh trong công tác p...

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam như giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, con con người... Trong tư tưởng ấy, đại đoàn kết dân tộc là một nội dung cốt lõi, làm nên dấu ấn quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Những quan điểm, nguyên tắc, phương pháp giáo dục nhằm phát huy đến mức cao nhất sức mạnh dân tộc của Người đã được Đảng

Văn hóa - Xã hội

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dâ...

Tối 18/12/2016, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016) và 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016).

Văn hóa - Xã hội

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dâ...

Tối 18/12/2016, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016) và 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016).