Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023

Tin từ Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh

Hoạt động tại QT HCM

Văn hóa - Xã hội

Không gian diễn xướng - xương sống của dân ca Ví, Giặm

Trong công tác bảo tồn, phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh thì không gian diễn xướng được xác định là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, góp phần gắn kết bảo lưu và phát huy giá trị các làn điệu. Có thể nói, không gian diễn xướng là xương sống của dân ca Ví, Giặm. Bởi, đó chính là môi trường để dân ca Ví, Giặm được phát triển và hồi sinh.

Văn hóa - Xã hội

BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ phát động ủng hộ nhân dân khắc ...

Thực hiện Thư kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai của UBMTTQ tỉnh Nghệ An và sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An và Công đoàn Ngành Văn hóa và Thể Thao Nghệ An về việc ủng hộ đồng bào bị lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 02, bão số 03, hậu quả của hoàn lưu bão số 4 gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.