Skip to main content
Kỷ niệm 21 năm Ngày "Gia đình Việt Nam 28/6"

Lễ phát động hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh"

Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh" tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan thuộc xã Nam Giang - Nam Đàn.

            Sinh thời, mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn quan tâm, chú trọng tới việc trồng cây, gây rừng, làm đẹp cảnh quan và điều kiện sống trong lành, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Nghệ an trồng cây tại Khu mô Bà Hoàng Thị Loan

 
          Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện phát động của Thủ tướng Chính phủ "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025", sáng ngày 10/2/2022, Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh" tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan thuộc xã Nam Giang - Nam Đàn.
Tham dự Lễ phát động gồm có:
- Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An.
- Các đồng chí Lãnh đạo Sở.
- Đại diện Lãnh đạo các phòng Sở.
- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.
- BCH Đoàn Thanh niên Sở
- Các cơ quan báo chí: Đài PTTH Nghệ An; Báo Nghệ An...Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa của ngành Văn hóa Thể thao, góp phần cải thiện không khí, chống biến đổi khí hậu, mang lại một môi trường xanh - sạch - đẹp cho quê hương, đất nước và làm cho cây đời  mãi mãi xanh tươi.