Skip to main content
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2024)

Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng (27/4), Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho các Chi bộ có từ 15 cán bộ trở xuống. Tham gia hội nghị đã có 21 chi bộ, 01 đảng bộ bộ phận với trên 350 cán bộ, đảng viên tham dự.

Sáng (27/4), Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho các Chi bộ có từ 15 cán bộ trở xuống. Tham gia hội nghị đã có 21 chi bộ, 01 đảng bộ bộ phận với trên 350 cán bộ, đảng viên tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc các đơn vị của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An đã được nghe tư liệu bài giới thiệu của đồng chí Phạm Sơn, Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày:
Nội dung thứ nhất: Nêu những quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Nội dung thứ hai: Về tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó đưa ra 05 yêu cầu chủ yếu đó là: Cần tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Nhà nước. Phát huy dân chủ, hoàn thiện cơ chế để huy động nhân dân tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ và lựa chọn những việc làm theo của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt nhấn mạnh những nội dung liên quan đến phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác.
Phong cách quần chúng trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự gần gũi, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, trong đó có phụ nữ, thanh niên, lòng tin vô tận đối với quần chúng; luôn chăm lo, tăng cường mối liên hệ với quần chúng, coi đó là sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của cách mạng; đó còn là sự phấn đấu suốt đời, hy sinh vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân…
Phong cách dân chủ, theo Bác là phải luôn đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó.
Phong cách nêu gương là trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên và đi vào chiều sâu; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư và nói phải đi đôi với làm.

Đ/c Phạm Sơn, Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai chuyên đề.

Cũng trong Hội nghị quán triệt đồng chí Hồ Mậu Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cũng yêu cầu các chi bộ trực thuộc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị học tập, quán triệt nội dung chuyên đề theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức; tập trung vào những nội dung cơ bản, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể từng cơ quan, đơn vị. Cần gắn học tập, truyền đạt các nội dung của chuyên đề với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc làm cho cán bộ đảng viên có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đ/c Hồ Mậu Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu ý kiến

Hội nghị là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc các đơn vị của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An nhận thức sâu sắc hơn nữa giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó áp dụng vào thực tiễn cuộc sống của mỗi cá nhân để học tập, rèn luyện, làm theo tấm gương của Người góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
 
                                                                                                       Bài, ảnh: Hồ Hải Liễu – Phòng Nghiệp vụ