Skip to main content
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2024)

Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 15/8, nhân chuyến học tập kinh nghiệm quản lý Nhà nước về dân tộc năm 2023 tại tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu Ban Dân tộc TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Đinh Văn Hoà - Phó Trưởng ban Dân tộc làm trưởng đoàn đến Quảng trường Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Người – Lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.


Đoàn đại biểu Ban dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Đinh Văn Hoà - Phó Trưởng ban Dân tộc TP Hồ Chí Minh - Trưởng đoàn
       Thực hiện lời căn dặn của Người, trong những năm qua Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn chủ động triển khai thực hiện chính sách dân tộc đảm bảo đúng tiến độ, nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra; các hoạt động được triển khai sáng tạo bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương. Những kết quả đạt được trong công tác dân tộc đã góp phần tăng cường hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền đồng bào dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Thành phố phát động, chung sức tham gia đóng góp các hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào thành quả chung của Thành phố.

Đoàn đại biểu Ban Dân tộc TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm
        Trước anh linh của Người, đoàn đại biểu nguyện hứa luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước; không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vì sự phát triển của đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số.